Matriu i ovaris

Per complementar el model de la Flor que batega, aquest model proposa una manera de descriure la part interna dels genitals femenins, la matriu i els ovaris. A més de mostrar-ne la forma, també serveix per explicar el procés del cicle menstrual.

Model en repós:
Cos de la matriu, cèrvix, flux, trompes i ovaris

Descripció del cicle: 
Formació de l'endometri

 Ovulació i recollida del l'òvul per les trompes
Canvi de densitat del flux en el perìode d'ovulació
Possible fecundació de l'òvul a les trompes i anidació a l'endometri

Despreniment de l'endometri i sagnat, si l'òvul no ha estat fecundat

Aquest model de matriu té unes mesures bastant aproximades a la realitat. Està confeccionat per adaptar-se a la vagina que porta incorporada la Flor que batega, d'una manera que pot ser aclaridora, tot i que les proporcions són molt diferents, aquesta adaptació es fa des d'una intepretació molt lliure.

De moment no s'ha descrit aquí el peritoneu, que envolta la matriu, forma les trompes, i els ovaris en queden a la part contrària. També està previst per a una futura versió que la matriu pugui adaptar-se al perineu i mostri com queda disposada a dins de la pelvis, per darrere de la bufeta i per davant del colon.


Comentarios